Shop directory

 • GENII SECCESS
  โรงเรียนให้การศึกษาประเภทศิลปศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น Toeic เน้นการติวเพื่อเตรียมศึกษาต่อของเด็กญี่ปุ่นที่มาอยู่ในเมืองไทย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ชั้น 4 Fifty Fifth Thonglor
  เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
  เวลาเปิด 8.00-22.00 น.

  ** โทร. 027147825-6SUBSCRIBE Free updates on

Your Email :

HOT PROMOTION