HAPPENING

ข่าวสาร และกิจกรรม

Fifty Fifth
Big Loyalty 2023

กติการ่วมสนุกกิจกรรม
Fifty Fifth Big Loyalty 2023

1.) เพิ่มเพื่อน Line Official Account : @55thonglor หรือ คลิกเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/IcJgJEV

2.) กดปุ่มสมัครสมาชิกที่แถบด้านล่างในแชทไลน์

3.) ส่งเบอร์สมาชิกพร้อมส่งใบเสร็จที่ใช้บริการ ณ วันนั้นๆ ในแชทไลน์เพื่อสะสมคะแนน

4.) ค่าใช้จ่ายในใบเสร็จสะสมคะแนนได้ดังนี้

5.) หากต้องการแลกของรางวัล สามารถตรวจสอบคะแนนของตัวเองใน Line OA @55thonglor
 • กดแถบเมนูด้านล่าง แล้วเลือกหัวข้อ “เช็คสิทธิพิเศษด้วยตัวเอง” หรือกดที่ลิ้งค์เพื่อเช็คสิทธิคะแนน https://advocado.app

6.) คะแนนที่มีสามารถนำมาร่วมกิจกรรม Fifty Fifth Big Loyalty 2023 ได้ดังนี้

7.) เลือกประเภทของรางวัลตามคะแนนที่สะสมได้ พร้อมแจ้งของรางวัลที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ออนไลน์ในแชท

8.) สามารถรอรับของรางวัลได้ที่เคาเตอร์ รปภ.ชั้น G ตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ออนไลน์แจ้ง

 

ขั้นตอนในการนำคะแนนสะสม
มาแลกคูปองรอดรถหรือของกำนัลอื่นๆ

 

1.) คุณลูกค้าตรวจสอบคะแนนสะสมในระบบผ่าน https://advocado.app และเลือกของกำนัลที่ต้องการ
แลกตามรายละเอียดดังนี้ผ่านช่องทาง Line: @55thonglor

2.) แอดมินตรวจสอบข้อมูล เช็กความถูกต้อง หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และคุณลูกค้าได้ของกำนัลเป็น
คูปองจอดรถฟรี 3 ชั่วโมง จำนวน 1 ใบ สามารถรับคูปองบัตรจอดรถได้ที่เคาเตอร์ รปภ.ชั้น G

3.) กรณีคุณลูกค้าต้องการใช้คูปองจอดรถฟรี 3 ชั่วโมง ต้องนำคูปองฉบับจริงมาแสดงที่จุดคืนบัตรจอดรถ
เพื่อใช้สิทธิเท่านั้น ไม่สามารถออกบัตรทดแทนกรณีคูปองสูญหายได้ทุกกรณี

 

ขั้นตอนในการนำคะแนนสะสม
มาแลก E-Voucher เงินคืน

 

1.) คุณลูกค้าตรวจสอบคะแนนสะสมในระบบผ่าน https://advocado.app และเลือกของกำนัลที่ต้องการ
แลกตามรายละเอียดดังนี้ผ่านช่องทาง Line: @55thonglor

 • สะสมครบ 10 คะแนน แลกรับ E-Voucher เงินคืน 300 บาท จากใบเสร็จทุกร้านในอาคาร
 • สะสมครบ 25 คะแนน แลกรับ E-Voucher เงินคืน 1,000 บาท จากใบเสร็จทุกร้านในอาคาร
 • สะสมครบ 50 คะแนน แลกรับ E-Voucher เงินคืน 5,000 บาท จากใบเสร็จทุกร้านในอาคาร

2.) หากคุณลูกค้าใช้บริการร้านค้าภายในอาคาร Fifty Fifth Thonglor เรียบร้อยแล้ว
สามารถส่งใบเสร็จที่ใช้บริการ ณ วันนั้นๆ ให้แอดมินใน Line: @55thonglor

3.) แอดมินตรวจสอบข้อมูล เช็กความถูกต้อง หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าดำเนินการ
ส่งเลขบัญชี ,ชื่อบัญชี ,ธนาคารที่ออกบัญชี ให้แอดมิน หลังจากนั้นแอดมินจะดำเนินการโอนเงินคืน
เป็นมูลค่า E-Voucher ที่คุณลูกค้าต้องการใช้

4.) หากคุณลูกค้าแลกรับ E-Voucher แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการในวันนั้นๆ สามารถเก็บ E-Voucher
ฉบับนี้ไว้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดใน E-Voucher

เงื่อนไขกิจกรรม
Fifty Fifth Big Loyalty 2023

 • ใบเสร็จต้องส่งภายในวันที่ใช้บริการเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 • ต้องนำเครื่องที่สะสมคะแนนมาแลกของรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถแคปภาพหรือถ่ายรูปหน้าจอได้
 • กติกาและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการแลกของรางวัล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ออนไลน์ใน Line OA ล่วงหน้าในวันทำการ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิแทนผู้อื่นได้
 • สามารถแลกของขวัญสุดพิเศษได้ภายใน
  วันที่ 5 มกราคม 2567 เท่านั้น
90 Thong lor 2, Khlong Tan Nuea,
Watthana, Bangkok 10110
opening hours

Daily  10am – 10pm

TEL.

+66 2 381 0198

+66 81 697 9850